2024 Begravelsestilskud / Offentlig begravelseshjælp

Som kunde hos En Værdig Afsked, ansøger vi om tilskud (begravelseshjælp) fra det offentlige for dig.

Det er afdødes civilstand og formueforhold, der er afgørende for beregningen af tilskuddet.

Bopælskommunen yder tilskud i henhold til § 160 i Sundhedsloven.

Den nærmeste pårørende søger digitalt via borger.dk om tilskuddet. Eller som i de fleste tilfælde underskriver en fuldmagt til bedemanden, der søger om tilskuddet og får den udbetalt fra Udbetaling Danmark der administrerer ordningen.

Tilskuddet reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

Nedenstående takster er gældende

pr. 1. januar 2024.

 

Tilskud som ikke er formuebestemt.

Afdøde børn under 18 år kr. 10.450,00 gælder også dødfødte børn

Minimumsbeløbet på 1.050,00 for personer født før 1. april 1957.

 

Tilskud som er formuebestemt.

For afdøde personer på 18 år og derover er den maksimale offentlige tilskud kr. 12.500,00

Formuegrænsen for denne ydelse.

Afdøde personer uden ægtefælle og uden børn under 18 år, hvis formue er under kr. 20.950,00

Tilskuddet nedsættes med det beløb hvormed formuen overstiger kr. 20.950,00 - krone for krone - således at tilskuddet bortfalder ved en formue på kr. 33.450,00, bortset fra de personer der født før 1. april 1957 som altid får udbetalt minimum kr. 1.050,00.

 

Afdøde personer som efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, hvis formue er under kr. 40.500,00

Tilskuddet nedsættes med det beløb hvormed formuen overstiger kr. 41.800,00 således at tilskuddet bortfalder ved en formue på kr. 54.300,00, bortset fra de personer der født før 1. april 1957 som altid får udbetalt minimum kr. 1.050,00. 

 

Kontakt osDøgnet rundt - alle ugens dage

Telefon: 53 61 03 55

E-mail: info@envaerdigafsked.dk