Privatlivspolitik

For at En Værdig Afsked skal kunne tilrettelægge begravelser, bisættelser eller overførsler af afdøde til udlandet er det nødvendigt, at indsamle personlige oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CPR-nummer som skal bruges, når vi skal kontakte og/eller udfærdige relevante dokumenter i forbindelse med begravelsesmyndigheden (præsten og kordegnekontoret), kirkegårdskontoret, krematoriet og ved søgning af eventuel begravelseshjælp eksempelvis hos Udbetaling Danmark, Sygeforsikringen Danmark eller hos en af fagforeningernes begravelseskasser eller andre samarbejdspartnere, såsom stenhuggeren.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke gennemføre begravelsen/bisættelsen eller gøre klar til afsendelse af afdøde til udlandet.

Vi håndterer dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven/ Persondataforordningen og gemmer dine oplysninger i 5 år af hensyn til bogholderi og i tilfælde af en eventuel tvist.

En Værdig Afsked er et enkeltmands virksomhed og firmaets ejer er dataansvarlig.

Du kan til hver en tid kontakte En Værdig Afsked hvis du vil vide hvilke oplysninger vi har registreret.

Klagemyndigheden er Datatilsynet.

Oplysninger videregives ikke uden dit skriftlige samtykke og dette samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid.

Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem medier, sociale netværk eller lignende, ligesom vi ikke sammenkører vores registre med andre.

Vi opbevarer alle oplysninger sikkert og fortroligt.

En Værdig Afsked, 24. maj 2018