Information vedrørende dødsfald

Hvad sker der når døden er indtruffet og man ringer til bedemanden?

Information vedrørende dødsfald

Når døden er indtruffet skal lægen som det første udfærdige en dødsattest og derefter træffes der aftale om afhentning af afdøde.

Og i denne forbindelse skal bedemanden kontaktes eller skal han/hun?

Her er det vigtigt, at holde sig for øje, at bedemanden repræsentere en forretning og der er ikke noget ødiøst i, at indhente tilbud fra mere end en bedemandsforretning, hvis man har overskud til det.

Alt kan selvfølgelig ikke gøres op i penge, kemien med bedemanden er bestemt også vigtig.

Der er ikke noget krav om, at en bedemand skal involveres, da den eller de pårørende selv kan stå for hele forløbet i forbindelse med dødsfaldet. Dog skal der bestilles kiste og eventuelt urne hos bedemanden. Det er ikke muligt for private at bestille direkte hos kistefabrikkerne og man skal være opmærksom på, at kisten og urnen skal være godkendte på krematorierne og Kirkegårdene.

Dødsanmeldelsen

eller rettere "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" skal udfærdiges, når man har fundet ud af, hvad der skal ske ske med hensyn til højtidelighed, bisættelse eller begravelse samt kirkegård og gravsted.

Skifteretten

Når dødsanmeldelsen "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" er godkendt af begravelsesmyndigheden, som er kordegnen i bopælssognet, får skifteretten besked. Skifteretten udfærdiger et brev, hvor man bliver bedt om at kontakte skifteretten efter en given dato og redegøre for de arvemæssige og økonomiske forhold.

Bedemanden

bistår omkring det rent praktiske vedrørende afhentning og diverse kørsler, bestilling af krematorium ved bisættelse, bestilling hos kirkegården af gravsted og gravning.

Blomster til højtideligheden bestiller man naturligt nok hos blomsterhandleren og evt. gravsten hos stenhuggeren. Bedemanden har som oftest samarbejde med en eller flere blomsterhandlere eller stenhuggere, men der er ikke noget i vejen for, at de pårørende selv finder sine leverandører.

Der skal også søges begravelseshjælp.

Et normalt forløb vil være, at de pårørende kontakter bedemanden og aftaler et møde enten privat eller i bedemandens forretning - denne kontakt er ofte tilskyndet at personale på plejehjemmet, hospitalet eller hjemmeplejen.

Det er normalt, at afdøde bliver afhentet indenfor 48 timer, når der ikke er facaliteter til opbevaring inden der skal være højtidelighed og det kan være forbundet med ekstra omkostninger at blive opbevaret. Her skal man være opmærksom på, at det som oftest er forbundet med ekstra omkostninger, hvis afhentningen skal foregå imellem kl. 16:00 og kl. 09:00 på hverdage eller i weekenden og helligdage, dette tidsrum kan være forskelligt alt efter hvilken bedemandsforretning man benytter sig af.

Det er bedst, hvis samtalen med bedemanden kan foregå inden afhentningen, da man her bestemmer sig for, hvilken kiste der skal benyttes. Samtalens forløb vil være, at bedemanden får oplyst:

* Fulde navn

* CPR nr.

* Adresse

* Civilstand, er afdøde gift eller enke/enkemand skal ægtefællens navn, adresse/adressen ved dødsfald, eventuelt cpr. nr. eller fødselsdag evt. dødsdag.

* Tilhørsforhold til folkekirken, anden religion eller om afdøde står helt udenfor.

* Statsborgerskab

* Kontaktperson/anmelder og dennes relation til afdøde, ægtefælle, barn, anden familie eller ven

* Skal der være en højtidelighed ved bisættelsen eller begravelsen? I de fleste tilfælde er afdøde medlem af folkekirken og højtideligheden holdes som udgangspunkt i bopælsognets kirke.

* Der skal vælges kirkegård og gravsted, hvis man ikke har et i forvejen - askefællesgrav eller "de ukendtes" er også gravsted.

* Der skal bestilles kiste og evt. urne.

* Der skal evt. bestilles blomster

* Der skal evt. bestilles dødsannonce(r)

I forbindelse med udfyldelsen af dødsanmeldelsen på baggrund af ovenstående, skal bedemanden have fuldmagt til at anmelde dødsfaldet digitalt.

Man skal altså ikke mere finde dåbsattest, sygesikringsbevis og/eller vielsesattest frem.

Højtidelighed, bisættelse eller begravelse

Man skal vælge om afdøde skal bisættes (kremeres) eller jordfæstes (begraves) - normalt vil det foregå efter afdødes udtrykte ønske eller familiens tradition.

Normalt, altså normalt som på den måde de fleste gør det ( d. 1/1 2017 var 75,9% af danskerne medlem af folkekirken), vil den danske folkekirke stå for ritualet og om det så skal være en bisættelse eller en begravelse er afdødes eller familiens eget valg - I Københavns området bliver flest bisat.

Ønsker man en borgerlig højtidelighed, selvom afdøde er medlem af folkekirken, skal afdøde have givet udtryk herfor, gerne på skrift. Ellers kan familiens kontaktperson skrive under på tro og love, at afdøde ikke ønskede gejstlig medvirken ved sin højtidelighed.

Man behøver ikke at afholde højtidelighed men præsten kan forlange at foretage jordpåkastelses ritual i forbindelse med , at et medlem af folkekirken er gået bort.

Ved borgerlige højtideligheder skal man selv stå for arrangementet.

Blomster som ligger tilbage i kirken eller kapellet efter højtideligheden, skal man selv køre væk eller alternativt få bedemanden til det, oftetst mod betaling.

Gravsted

Har man ikke et gravsted og skal afdødes aske ikke i fællesgraven (de ukendtes), så skal man som udgangspunkt kontakte kirkegården og aftale et møde for valg af gravsted.

Her skal man være opmærksom på, at der kan være prisforskelle, alt efter om man er medlem af folkekirken eller ej. Det kan også være afgørende om man har bopæl i kommunen eller ej.

Krematorium

Skal afdøde kremeres, vil det i Københavns området enten foregå på Bispebjerg Krematorium, Sundby Krematorium, Søndermark Krematorium eller Glostrup Krematorium.

Bedemanden sørger for, at den tomme urne kommer til krematoriet.

Når afdøde er kremeret, er det enten eller en af de pårørende, som henter urnen og bringer den til kirkegården, med mindre at afdødes urne skal ned i gravsted på kirkegården. der er tilknyttet krematoriet.

Begravelseshjælp

Bedemanden hjælper også med at søge begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen fra det offentlige via Udbetaling Danmark er formueafhængig og i visse tilfælde også afhængig af, hvornår afdøde er født.

Endvidere kan der være begravelseshjælp via medlemskab af en fagforening eller funktionærforening som administrere begravelseskasser.

Medlemskab af Sygeforsikringen Danmarks gruppe 1 eller 2 samt medlemskab af Begravelseskassen Danmark kan udløse mindre beløb i begravelseshjælp.

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb som man kan søge, hvis ens ægtefælle/samlever dør. Efterlevelseshjælpen søges hos Udbetaling Danmark og skal søges senest 6 måneder efter ægtefællens/samleverens dødsfald. Flere oplysninger på borger.dk "Efterlevelseshjælp".

"Mine ønsker til en værdig afsked"

Du kan eventuelt hente vor pjece "mine ønsker til en værdig afsked" i vor forretning på Hvidovrevej 156. 2650 Hvidovre eller ringe og bestille den på telefon 53 61 03 55.

Du kan også gå ind på vor hjemmeside og hente den der enten ved at printe den ud eller udfylde den og så printe den ud, alt efter hvilken browser du anvender.

Kontakt osDøgnet rundt - alle ugens dage

Telefon: 53 61 03 55

E-mail: info@envaerdigafsked.dk